honey bees, drone, hatching

Hodowla pszczół – Doskonalenie pogłowia

Dzięki świadomemu oddziaływaniu na cechy genetyczne pszczół, możemy uzyskać znacznie lepsze wyniki prowadzenia pasieki.

Pszczoły, tak jak i każde żywe organizmy, dziedziczą swoje cechy po poprzednich pokoleniach. Hodowlę powinniśmy prowadzić w kierunku utrwalania cech korzystnych pod względem gospodarczym. Dzięki temu wydajność naszej pasieki wzrośnie znacząco.

Które cechy pogłowia pszczół powinniśmy doskonalić?

Najbardziej powinniśmy utrwalać takie cechy jak:

  • miodność
  • produkcję pyłku
  • szybkość rozwoju
  • zimotrwałość
  • łagodność
  • niska rojliwość
  • odporność na choroby

Poprzez rozwijanie takich cech genetyczna budowa ciała pszczół będzie zmieniać się w sposób korzystny. Dla przykładu: zwiększy się wielkość pszczół, zwiększenie pojemności wola miodowego, zwiększenie długości języczka.

Nie powinniśmy prowadzić tak hodowli aby eliminować cechy korzystne.

Aby utrwalać cechy wyżej opisane w pogłowiu pszczół należy wykorzystać zjawisko dziedziczności aby przekazywać kolejnym pokoleniom właściwe cechy.

W tym celu powinniśmy wyselekcjonować na naszej pasiece rodziny najbardziej wartościowe do dalszego przekazywania od nich potomstwa. Rodziny wybieramy pod względem interesujących nas cech. Właśnie od tych rodzin będą wychowywane matki pszczele oraz trutnie w celu rozpłodowym. Po unasienieniu matki takie poddajemy do kilku rodzin, aby ponownie przeprowadzić selekcję i powtórzyć cały proces, czyli wybrać znów najbardziej wartościowe rodziny. Końcowym efektem będzie sytuacja kiedy rodziny będą na mało zauważalnym poziomie zmienności cech utrwalanych.

Kolejną czynnością jest dobór rodziców do rozpłodu . Matki pszczele są kojarzone z trutniami z rodziny ojcowskiej. Dzięki metodzie sztucznego unasieniania istnieje możliwość wybrania konkretnego osobnika do rozpłodu.

Cała hodowla poddawana jest ocenie. Właściwym sposobem sprawdzenia wartości hodowlanej jest szacowanie wyników potomstwa, czyli rodziny do której została poddana matka w wyniku selekcji i doboru. Dzięki dużej liczbie pokoleń pszczół w sezonie jesteśmy w stanie stosunkowo szybko hodować nowe linie genetyczne. Ocenę wyhodowanej linii powinniśmy sprawdzać minimum jeden sezon po zimowli.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *