bees, building honeycomb, honey

Łączenie rodzin

Które rodziny łączymy?

Czasem na naszej pasiece musimy dokonać połączenia rodzin pszczelich. Powody mogą być różne. Na przykład:

  • kiedy nie ma matki w rodzinie
  • kiedy rodzina pszczela jest słaba
  • brak czerwiu w roju albo występuje całkowity czerw trutowy

Musimy przy tym pamiętać, że rodziny które połączymy, będą nastawione do siebie wrogo. Praktycznie nie da się całkowicie wyeliminować walk pomiędzy łączonymi pszczołami, ale można je zminimalizować do takiego stopnia, że straty będą niezauważalne.

Wrogość pszczół jest tym większa im starsze jest pokolenie w rodzinie. Wpływ na agresję ma także brak pożytków i głód doskwierający rojowi.

W jakich terminach najlepiej łączyć rodziny?

Najlepiej łączyć rodziny wczesną wiosną dlatego, że pszczoły wtedy łatwiej akceptują się, a obfitość pożytków dodatkowo zapewni sytuację w której stare pszczoły będą poza ulem w poszukiwaniu pożywienia. Tymczasem w ulu pozostanie młode pokolenie które łatwiej akceptuje łączenie rodzin. Kiedy jest przerwa między pożytkami należy pamiętać aby podkarmić łączone rodziny gdyż mogą być bardziej agresywne podczas głodu.

Kiedy łączymy rodziny w drugiej połowie lata można najpierw przestawić ul z rodziną która ma zostać połączona, w inne miejsce. Wtedy pszczoły lotne będą powracać w stare miejsce po czym rozlecą się do innych rodzin a w łączonej rodzinie zostaną młode pszczoły.

Co z matką pszczelą?

Musimy również zwrócić szczególną uwagę na matkę podczas łączenia rodzin która w czasie walk może zostać zabita. Rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie matki w klateczce wysyłkowej i zamknięcie wejścia ciastem. Zanim pszczoły uwolnią matkę będą już akceptowały siebie nawzajem.

Podczas łączenia w ulach wielokorpusowych powinniśmy korpus ze słabszą rodziną położyć na silniejszą i otworzyć między nimi przejście na 1-2 uliczki. Niektórzy pszczelarze rozdzielają zwilżoną gazetą rodziny co ogranicza kontakt pszczół który z czasem się zwiększa w miarę zgryzania gazety. Kiedy łączymy jednak poprzez “normalne” przełożenie ramek słabszej rodziny do silniejszej należy rozdzielić je zatworem, ale takim żeby było przejście między rodzinami. Jeśli nie użyjemy zatworu rodziny będą się nawzajem ścinały. Po 1 dniu można zatwór wyciągnąć.

Na koniec dodam, że nie powinno się łączyć chorych, zainfekowanych rodzin.

1 komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *