bees, building honeycomb, honey

Łączenie rodzin

Które rodziny łączymy? Czasem na naszej pasiece musimy dokonać połączenia rodzin pszczelich. Powody mogą być różne. Na przykład: kiedy nie ma matki w rodzinie kiedy rodzina pszczela jest słaba brak czerwiu w roju albo występuje całkowity czerw trutowy Musimy przy tym pamiętać, że rodziny które połączymy, będą nastawione do siebie wrogo. Praktycznie nie da się …

Łączenie rodzin Czytaj dalej…