beehive, bee, vintage-3434143.jpg

Ule na dotacje

Informacje dotyczące pozyskiwania dotacji z KOWRu na ule

Dotacje unijne dla pszczelarzy na lata 2020 – 2022 to jeden z najchętniej poruszanych tematów w branży pszczelarskiej. Nic dziwnego, albowiem każdy z nas chce wiedzieć, jakie udogodnienia czekają go w następnych latach. Dziś postaramy się poruszyć ten temat i odpowiedzieć, jakich udogodnień finansowych ze strony Unii Europejskiej mogą się spodziewać pszczelarze. Zapraszamy!

Dotacje na ule – jak sytuacja wygląda aktualnie?

Na dzień dzisiejszy wysokość dotacji na ule wynosi do 60 procent ceny netto zakupionego ula (w praktyce jest to około połowy ceny brutto). Warto jednak dodać, że cena nie może przekraczać 70 zł na posiadaną rodzinę pszczelą w ramach jednego sezonu, bądź więcej niż 12 tysięcy złotych w łącznym rozrachunku naszej działalności pszczelarskiej

Oznacza to więc, że ule na dotacje są ściśle określone, dlatego warto dokładnie sprawdzać, czy akurat w naszym wypadku łapiemy się na dotację, spełniając jej określone warunki.

Należy dodać, że dotacje dotycząc wyłącznie na zakup nowego sprzętu, przeznaczonego do pasiek. Dodatkowo zakupiony sprzęt musi by specjalnie oznakowany normą „KOWR” i zawierać rok zakupu na paragonie lub fakturze, tak aby mógł być zidentyfikowany w ciągu kolejnych pięciu lat. W tym czasie należy również mieć pełen dostęp do dokumentacji uwierzytelniającej nasze zakupy, które będą refundowane.

Refundacja dotyczy także takich elementów do prowadzenia działalności pszczelarskiej jak:

 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 • poławiaczy pyłku,
 • ule na refundacje lub ich elementów (dennicy, korpusu, daszku, powałki (opcjonalnie) – każdy element może być zakupiony oddzielnie),
 • wialni do pyłku,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • refraktometrów,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • topniarek do wosku,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • dekrystalizatorów,
 • odstojników,
 • miodarek

Jak widać jest to spora część wyposażenia, która potrzebna jest nam w codziennej działalności pszczelarskiej. Refundacje na powyższy asortyment w jednego sezonu uzyskamy na kwotę 12 tysięcy złotych!

Jak otrzymać refundację na zakup sprzętu pszczelarskiego?

Aby uzyskać ule na dotacje, musimy ubiegać się o nią, poprzez złożenie stosownego wniosku w związku pszczelarskim. We wniosku muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje na temat naszych potrzeb i urządzeń, na które chcemy uzyskać dotacje. Po upływie kilku miesięcy zostanie nam udostępniona umowa, która będzie wiązać nas i związek pszczelarski.

W tym momencie należy już podjąć się dokładnego przygotowania wpisu niezbędnych elementów, producenta, oraz numerów katalogowych. Oczywiście należy również oznaczyć ich ceny netto. Kiedy umowa zostanie podpisana, możemy dokonać zakupów i zapłacić za nie przelewem bądź kartą kredytową.

Aby uzyskać należnych zwrot, należy przekazać wszelkie dowody zakupów w postaci paragonów bądź faktury zakupów.

Dla kogo są dofinansowania na sprzęt pszczelarski w ramach dotacji na rynku produktów pszczelarskich 2021?

Oferowane nam ule na refundacje przeznaczone są dla pszczelarzy, którzy są zrzeszeni w oficjalnych organizacjach. Jeśli do takiej nie należymy, nie przysługuje nam dofinansowanie na sprzęt pszczelarski. Warto jednak nadmienić, że takowe uzyskanie refundacji przeznaczone jest tylko dla jednej organizacji (ma to znaczenie w momencie, kiedy należymy do kilku takich organizacji).

Dodatkowym warunkiem jest także potrzeba posiadania działalności, która opiera się o weterynaryjny numer identyfikacyjny, bądź nasza działalność musi być wpisana do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. Ostatnim wymogiem jest posiadanie przynajmniej dziesięciu rodzin w pasiece.

Czy trzeba kupować kompletne ule, czy można zamawiać pojedyncze elementy?

Tą kwestię poruszyliśmy nieco wcześniej, jednak dla pełnej jasności warto zaznaczyć, że możemy kupować zarówno kompletne ule, jak i ich konkretne elementy. Jeśli w katalogu naszego producenta nie ma gotowego zestawu ula, wtedy możemy posłużyć się możliwością rozpisania tego ula na poszczególne elementy i zakupu ich w oddzielnej formie.

Zmiany cenowe w roku 2021

W 2021 nastąpiły podwyżki cen sprzętu pszczelarskiego, skutkiem czego została wydana oficjalna informacja na ten temat. Wszystkie zamówienia na sprzęt refundowany w ramach programu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich”, są nadal realizowane według cennika sprzętu z roku 2020. Jest to ważna informacja dla osób, które są już w trakcie realizacji ich dotacji na ule.

Skutkiem tego, wszyscy pszczelarze nabywający sprzęt w ramach refundacji KOWR nadal mogą nabywać sprzęt po cenach niższych niż te, które obowiązują według aktualnego cennika.

Ule na datacje – podsumowanie

Jak widać rynek produktów pszczelarskich ma szansę uzyskać należyte wsparcie dzięki dotacjom, które zostały przewidziane na okres 2020 – 2022. Dzięki temu również i pszczelarze są w stanie poprawić jakość prowadzonych przez siebie pasiek, oraz zwiększyć ich wydajność podczas produkcji pasiecznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą, która także jest objęta możliwością pozyskania dotacji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *